Otázka:

Ako sa skloňuje číslovka päť? Mám päť prstov, vidím päť dubov, alebo mám po päť prstov, vidím piatich dubov?

Heslá:

päť

Odpoveď:

Pri číslovke päť a vyšších v nominatíve (1. páde) a akuzatíve (4. páde) je podstatné meno číselne určenej veci v genitíve (2. páde) plurálu, napr. mám päť pohárov (čoho mám päť?), vidím päť stromov (čoho vidím päť?). V ostatných pádoch je podstatné meno číselne určenej veci v príslušnom páde (bez piatich priateľov, k piatim sestrám, o piatich žiakoch, s piatimi knihami). Z uvedených slovných spojení sú teda správne mám päť prstov, vidím päť dubov.


Otázka z 27. 11. 2003 bola zodpovedaná dňa 28. 11. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu päť