Otázka:

Ako sa správne píše slovo "podomácky" - spolu alebo oddelene?

Heslá:

podomácky

Odpoveď:

Príslovka podomácky sa môže písať aj spolu, aj osobitne. V Slovenskom národnom korpuse sa častejšie vyskytuje tvar podomácky (912 výskytov), tvar po domácky má 613 záznamov.


Otázka z 06. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu podomácky