Otázka:

Ako používať predložku popri?

Heslá:

popri, popri tradičnom

Odpoveď:

Predložka popri sa viaže iba s lokálom (6. pádom), správne je teda spojenie popri tradičnom.


Otázka z 09. 10. 2003 bola zodpovedaná dňa 10. 10. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu popri