Otázka:

Kedy používame slová mojim, svojim, tvojim, našim, vašim s dĺžňom a kedy bez?

Heslá:

mojim mojím, svojim svojím, tvojim tvojím, našim naším, vašim vaším

Odpoveď:

Tvary mojím, svojím, tvojím, naším, vaším sú v inštrumentáli jednotného čísla. Pýtame sa na ne otázkou (s) kým? (s) čím?, napr. Zoznámil sa s mojím bratom. – Najradšej píšem svojím perom. – Videla som film s tvojím obľúbeným hercom. – Pod naším oknom kvitne orgován. – S vaším výrobkom sme spokojní. 

Tvary mojim, svojim, tvojim, našim, vašim sú v datíve množného čísla. Pýtame sa na ne otázkou komu? čomu?, napr. Povedal to mojim bratom. – Poďakoval sa svojim kolegom. – Všetko najlepšie k tvojim narodeninám. – Mal vrúcny vzťah k našim horám. – Vašim futbalistom sa zápas vydaril.


Otázka z 06. 04. 2009 bola zodpovedaná dňa 06. 04. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mojim mojím