Otázka:

Správne je sprchový kút alebo sprchovací kút?

Heslá:

sprchový

Odpoveď:

Prídavné mená sprchový (zo slova sprcha) a sprchovací (zo slovesa sprchovať) sú obidve správne a uvádzajú sa v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obidve príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk). V spojení so slovom kút sú z významového hľadiska vhodné obidve prídavné mená, častejšie sa používa podoba sprchovací. Spojenie sprchovací kút sa uvádza v KSSJ pri hesle sprchovací a v Slovníku súčasného slovenského jazyka (v 2. zv. z roku 2011) pri hesle kút.


Otázka z 05. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 09. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sprchový