Otázka:

Ako mám v slovenčine používať alebo prekladať anglické slovo quadrucopter?

Heslá:

quadrocopter

Odpoveď:

Prvá časť slova quadrocopter (quadro-) označuje počet štyri, druhú časť -copter tvorí skrátené anglické pomenovanie vrtuľníka (z helicopter). V slovenčine máme domáce pomenovanie vrtuľník a pomenovanie cudzieho pôvodu (dostalo sa k nám z gréčtiny cez francúzštinu) helikoptéra.

Ak chceme utvoriť slovenské pomenovanie pre lietajúce stroje (modely) s niekoľkými vrtuľami, sú tri možnosti:

1. Prevziať slová copter, tricopter, quadrocopter v adaptovanej podobe (prispôsobenej slovenskému pravopisu), t. j. kopter, trikopter, kvadrokopter, pričom by išlo o neživotné podstatné mená mužského rodu vzoru dub (ale v lokáli jednotného čísla s príponou -i: v kvadrokopteri).

2. Môžeme utvoriť pomenovania s druhou časťou slova helikoptéra,  t. j. trikoptéra, kvadrokoptéra. Tieto podstatné mená ženského rodu sa zaraďujú do vzoru žena.

3. Môžeme vychádzať z domácich pomenovaní vrtuľník dvojvrtuľník a utvoriť pomenovania trojvrtuľník, štvorvrtuľník a pod. Takéto pomenovania by boli významovo priezračné a všeobecne zrozumiteľné, ale zatiaľ sme nenašli doklady o ich používaní v jazykovej praxi. V súčasnej jazykovej praxi sa v slovenských textoch v danom význame najčastejšie používajú podstatné mená ženského rodu koptéra, trikoptéra, kvadrokoptéra.


Otázka z 05. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 17. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu quadrocopter