Otázka:

Prečo má fanúšik nominatív množného čísla fanúšikovia a útočník útočníci? Podľa čoho sa skloňujú?

Heslá:

fanúšikovia

Odpoveď:

Podstatné meno útočník sa skloňuje podľa vzoru chlap, v nominatíve množného čísla má základnú príponu -i, ale pred ňou sa kmeňové k a ch nahrádza spoluhláskami c a s, napr. žiak – žiaci, Čech – Česi, útočník – útočníci, dobrák – dobráci, eunuch – eunusi.

Podstatné meno fanúšik sa takisto skloňuje podľa vzoru chlap, ale v nominatíve množného čísla má variantnú príponu -ovia (fanúšikovia) podobne ako niektoré ďalšie životné podstatné mená mužského rodu zakončené na -o, -h, -ch, -k, -g, napr. dedovia, chirurgovia, svedkovia, vrahovia, sokovia. Pádová prípona nominatívu množného čísla, ak sa v rámci vzoru chlap niečím odlišuje, je vždy uvedená v lexikografických príručkách (ich elektronická verzia je dostupná na webovej stránke nášho ústavu http://slovniky.korpus.sk) za heslovým slovom.  


Otázka z 04. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 07. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu fanúšikovia