Otázka:

Aký je význam slov napovedať, nápoveda, nápoveď?

Heslá:

napovedať, nápoveď, rada, náznak, tip, nápoveda, pomoc, pomocník, help

Odpoveď:

 

 

V slovenčine máme sloveso napovedať vo význame „naznačiť, naznačovať, signalizovať“. V staršom Slovníku slovenského jazyka sa uvádza aj podstatné meno nápoveď s významom „naznačenie, náznak“. V súčasnej slovenčine sa slovo nápoveď vníma ako štylisticky príznakové synonymum neutrálnych spisovných výrazov, ako sú rada, náznak, tip. Slovo nápoveda, s ktorým sa často stretávame v súvislosti so softvérovou aplikáciou, je prevzaté z češtiny a v slovenčine ho odporúčame nahradiť výrazmi pomoc alebo pomocník, ktoré sú ekvivalentmi anglického help. 


Otázka z 27. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 30. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu napovedať