Otázka:

Zaujímalo by ma, ktoré roky 21. storočia t. č. žijeme - desiate, dvadsiate? A ktoré roky boli 2001 až 2009 - nulté?

Heslá:

desiate roky

Odpoveď:

Rok 2000 zavŕšil uplynulé 20. storočie a nasledujúci rok 2001 začal ďalšie, 21. storočie. Preto obdobie rokov 2001 – 2010 sa označuje ako prvé desaťročie alebo prvá dekáda dvadsiateho prvého storočia. Po ňom nasleduje druhé desaťročie, resp. druhá dekáda, ktorú otvoril rok 2011 a zakončí rok 2020. Ďalej nadviažu dvadsiate roky (2020 – 2029), tridsiate roky (2030 – 2039), štyridsiate roky (2040 – 2049) dvadsiateho prvého storočia atď. Rok 2020 teda patrí do druhého desaťročia aj do dvadsiatych rokov.


Otázka z 02. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu desiate roky