Otázka:

Aké je množné číslo od slova mäso? Je napríklad správne spojenie "v guláši bolo 5 druhov mias"?

Heslá:

mäso

Odpoveď:

 

 

Nominatív plurálu podstatného mena mäso má tvar mäsá, tvar genitívu je mias (pozri  http://slovniky.korpus.sk), čiže spojenie v guláši bolo päť druhov mias je správne. V tejto súvislosti však môžete použiť aj genitív jednotného čísla: v guláši bolo päť druhov mäsa.


Otázka z 02. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mäso