Otázka:

Môžem v odbornej práci používať termín prokreatívne prostredie?

Heslá:

prokreatívny

Odpoveď:

Výraz prokreatívny zatiaľ nebol lexikograficky spracovaný, je však utvorený v súlade s jazykovým systémom slovenčiny. Vzhľadom na význam predpony pro- (lat.), ktorá tvorí prvú časť zložených slov s významom „pre, za, určený na dačo, s prihliadnutím na dačo, vzhľadom na dačo“ (pozri Veľký slovník cudzích slov, Vydavateľstvo SAMO 2008, s. 894) ho možno použiť vo význame podporujúci kreativitu, smerujúci ku kreativite. Slovné spojenie prokreatívne prostredie teda znamená prostredie podporujúce tvorivosť.


Otázka z 02. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prokreatívny