Otázka:

Je správne spojenie s psoriázou alebo so psoriázou?

Heslá:

so psoriázou

Odpoveď:

 

 

Správne je spojenie so psoriázou. Predložka sa totiž vokalizuje vždy, keď po nej nasleduje slovo začínajúce sa na skupinu spoluhlások, v ktorej sa vyskytuje aj spoluhláska s.


Otázka z 01. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu so psoriázou