Otázka:

Je spisovné vyjadrenie "byť previnilý"?

Heslá:

previnilý

Odpoveď:

Prídavné meno previnilý je súčasťou spisovnej slovenčiny, v Krátkom slovníku slovenského jazyka (pozri http://slovniky.korpus.sk) je však označené ako knižné, čo vyplýva z jeho frekvencie. Zväčša sa používa ako zhodný prívlastok, napr. previnilý úsmev, previnilý pohľad, previnilý výraz tváre. Význam slova previnilý, čiže „ukazujúci previnenie“, v podstate vylučuje jeho použitie v spojení byť previnilý. Odporúčame formulácie cítiť sa/tváriť sa previnilo, prípadne byť vinný.


Otázka z 01. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu previnilý