Otázka:

Správne je spojenie "hovoriť po slovensky" alebo "hovoriť slovensky"?

Heslá:

po slovensky

Odpoveď:

Správne je hovoriť po slovensky aj hovoriť slovensky (porov. Krátky slovník slovenského jazyka na http://slovnik.juls.savba.sk, heslo slovensky).

           


Otázka z 29. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 09. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu po slovensky