Otázka:

Od priezviska Nemec je správne spojenie manželia Nemcoví alebo manželia Nemcovci?

Heslá:

manželia Nemcovci

Odpoveď:

 

Od mužského priezviska Nemec sa tvorí rodinné pomenovanie príponou -ovci, t. j. manželia Nemcovci. Pomenovanie manželia Nemcoví nezodpovedá spisovnej slovenčine.

Na vysvetlenie, príponou sa v slovenčine tvorí rodinné pomenovanie iba od mužských priezvisk, ktoré majú podobu prídavného mena, napríklad pán Pekný – manželia Pekní, pán Dvorský – manželia Dvorskí.


Otázka z 29. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 09. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu manželia Nemcovci