Otázka:

Ako sa píše slovne spojenie česko-slovenské kolo?

Heslá:

česko-slovenské kolo

Odpoveď:

Kolo súťaže s účastníkmi z Česka aj zo Slovenska, resp. organizovanej českou aj slovenskou stranou sa správne nazýva česko-slovenské kolo. Prídavné mená český aj slovenský sa píšu s malým začiatočným písmenom a s malým začiatočným písmenom sa píše aj prídavné meno česko-slovenský.


Otázka z 29. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 10. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu česko-slovenské kolo