Otázka:

Je správne, keď poviem "rytierskosť Jeana Maraisa"? Ako sa skloňuje toto priezvisko?

Heslá:

Marais, Dumas, Degas, Rabelais, Maurois, Bourget, Denis, François, francúzske mená, Camus

Odpoveď:

 

 

Francúzske priezvisko Marais sa vyslovuje [maré] a skloňuje sa podľa vzoru chlap, pričom koncová hláska -s sa pri skloňovaní pred pádovou príponou vyslovuje: (od) Maraisa  [marésa] – Maraisovi  [marésovi] – Maraisa  [marésa] – (o) Maraisovi  [marésovi] – (s) Maraisom [marésom]. Takto sa skloňujú aj ostatné francúzske mená a priezviská zakončené na spoluhlásku, ktorá sa v základnom tvare, čiže v nominatíve nevyslovuje, porov. Denis [deni] – Denisa [denisa], François [fransua] – Françoisa  [fransuasa], Dumas [düma] – Dumasa [dümasa], Degas [dega] – Degasa [degasa], Maurois [morua] – Mauroisa [moruasa], Rabelais [rablé] – Rabelaisa  [rablésa], Camus [kamü] – Camusa [kamüsa], Bourget [burže] – Bourgeta  [buržeta] a pod.

 


Otázka z 28. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 06. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Marais