Otázka:

Ako postupovať pri tvorení nových slov zo slova skype, ktoré sa používa v bežnej reči, napr. skypovať?

Heslá:

skypovať, skajpovať

Odpoveď:

Tvorenie nových odvodených slov z prevzatých slov je v slovenčine bežné – porov. napríklad slovesá emailovať, mailovať, mejlovať či prídavné mená emailový, mailový, mejlový utvorené zo slova e-mail a z jeho zdomácnených podôb mail a mejl, ktoré sa uvádzajú v lexikografických príručkách na stránke slovnik.juls.savba.sk. Tak sa aj zo slova skype utvorilo v slovenčine sloveso skypovať a používa sa aj podoba skajpovať zo zdomácnenej podoby skajp.  

 

          

 


Otázka z 27. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu skypovať