Otázka:

Správne je nezastupiteľný alebo nezastúpiteľný?

Heslá:

nezastupiteľný

Odpoveď:

 

V lexikografických príručkách na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk sa uvádza prídavné meno zastupiteľný sa krátkym u. Tak aj záporová podoba tohto prídavného mena má podobu s krátkym u – nezastupiteľný.


Otázka z 26. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nezastupiteľný