Otázka:

Je možné použiť slovné spojenie "bezo zmien"? Alebo "bez zmien"?

Heslá:

bezo mňa, bez zmien.

Odpoveď:

Predložka bez sa vokalizuje iba pred tvarom 1. osoby osobného zámena ja v spojení bezo mňa. Spojenie, na ktoré ste sa spytovali, má mať správnu podobu bez zmien.
Otázka z 26. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 29. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu bezo mňa