Otázka:

Obyvateľ Brna je brnovčan, brniak alebo ako?

Heslá:

Brno

Odpoveď:

 

 

Obyvateľ Brna sa nazýva Brňan, obyvateľka je Brnianka. Obyvateľské mená sú vlastné mená a píšu sa s veľkým začiatočným písmenom. S malým začiatočným písmenom sa píše odvodené vzťahové prídavné meno brniansky.


Otázka z 26. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 29. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Brno