Otázka:

Existujú v slovenčine slová "patrola" a "patrolovať"?

Heslá:

patrola

Odpoveď:

Podstatné meno patrola aj sloveso patrolovať sú súčasťou slovnej zásoby spisovnej slovenčiny a nájdete ich v lexikografických príručkách na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 26. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu patrola