Otázka:

Musí mať rečnícka a básnická otázka vždy charakter opytovacej vety s otáznikom na konci?

Heslá:

rečnícka otázka

Odpoveď:

Figúry ako rečnícka otázka či básnická otázka majú charakter opytovacej vety a sú vždy zakončené otáznikom. Od otázok v bežnej komunikácii sa odlišujú iba tým, že autor na ne nečaká odpoveď, resp. odpovie na ne sám.

 


Otázka z 26. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 29. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rečnícka otázka