Otázka:

Ako sa správne skloňuje názov poľského mesta Wolsztyn? Je mužského alebo ženského rodu?

Heslá:

Wolsztyn

Odpoveď:

Názov poľského mesta Wolsztyn, ktorý má na konci tvrdú spoluhlásku n, je v slovenčine mužského rodu a skloňuje sa podľa vzoru dub takto: z Wolsztyna, k Wolsztynu, Wolsztyn, o Wolsztyne, za Wolsztynom. 


Otázka z 25. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 30. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Wolsztyn