Otázka:

Sú spisovné výrazy "pohrešovaná osoba" a "predať medailu"?

Heslá:

pohrešovaná osoba, nezvestná osoba, medaila, odovzdať medailu

Odpoveď:

Výraz pohrešovaná osoba je nespisovný. Pochádza z češtiny a namiesto neho sa podľa Česko-slovenského slovníka majú použiť výrazy nezvestná (zmiznutá, stratená) osoba. Slovné spojenie predať medailu je nespisovné. Vzniklo mechanickým prevzatím českého výrazu předat. Sloveso predať je možné použiť len vo významoch dať za peniaze; kúpiť; zradiť za peniaze. V uvedenom spojení sa má použiť výraz odovzdať (medailu, cenu, diplom).


Otázka z 24. 07. 2003 bola zodpovedaná dňa 24. 07. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pohrešovaná osoba