Otázka:

Dobrý deň, zaujíma ma , či sa slovo kňažná skloňuje v každom páde podľa vzoru gazdiná, alebo má variantné prípony. Ďakujem za odpoveď.

Heslá:

kňažná

Odpoveď:

Podstatné meno kňažná sa skloňuje pravidelne podľa vzoru gazdiná. Odlišnosti sú iba pri tvorení genitívu plurálu a tie sú dané hláskovým zložením slov. Pri slovách ako gazdiná, švagriná, stryná, ktoré majú na konci kmeňa jednu spoluhlásku, sa genitív množného čísla tvorí predĺžením krátkej samohlásky i (písanej ako alebo y) na dlhú samohlásku í (písanú ako í, ý), t. j. od gazdín, švagrín, strýn. Pri slovách, ktoré majú na konci kmeňa dve spoluhlásky, ako kráľovná, princezná, kňažná, sa genitív množného čísla tvorí s vkladnou dvojhláskou -ie-, t. j. od kráľovien, princezien, kňažien.


Otázka z 25. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kňažná