Otázka:

Ako sa správne píše spojenie 5 až 6 ročné deti, trieda 5 až 6 ročných detí?

Heslá:

päť- až šesťročný

Odpoveď:

Spojenia, na ktoré ste sa spytovali, možno zapísať takto: päť- až šesťročné deti trieda päť- až šesťročných detí alebo 5- až 6-ročné deti trieda 5- až 6-ročných detí.


Otázka z 25. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu päť- až šesťročný