Otázka:

Aký je tvar slova zápcha v genitíve množného čísla?

Heslá:

zápcha

Odpoveď:

Tvar genitívu množného čísla podstatného mena zápcha – zápch sa uvádza aj v lexikografických príručkách na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk (pozri heslo zápcha).


Otázka z 25. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zápcha