Otázka:

Správne po slovensky je sebamenší alebo sebemenší?

Heslá:

sebemenší

Odpoveď:

V slovenčine nemáme ani slovo sebemenší, ani sebamenší. Slovenský ekvivalent českého výrazu sebemenší je prídavné meno najmenší. Napríklad české spojenie nemám sebemenší pochybnosti sa do slovenčiny prekladá nemám (ani) najmenšie pochybnosti, spojenie neshledal sebemenší chybičku má slovenský ekvivalent nenašiel (ani) najmenšiu chybičku.


Otázka z 25. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sebemenší