Otázka:

Píše sa správne výrobnokontrolná skúška alebo výrobno-kontrolná skúška?

Heslá:

výrobnokontrolný

Odpoveď:

Za predpokladu, že ide o pomenovanie skúšky v rámci kontroly výrobného procesu, t. j. výrobnej kontroly, prídavné meno utvorené z určovacieho skladu má mať tvar bez spojovníka výrobnokontrolná skúška.

Prídavné meno so spojovníkom výrobno-kontrolná by zodpovedalo priraďovaciemu skladu výroba a kontrola, t. j. spojenie výrobno-kontrolná skúška by malo význam „výrobná a kontrolná skúška“.


Otázka z 25. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu výrobnokontrolný