Otázka:

Ako sa skloňuje francúzske priezvisko Péguy?

Heslá:

Péguy

Odpoveď:

Francúzske priezvisko Péguy [pegi] sa skloňuje podľa vzoru kuli: Péguyho, Péguymu, Péguyho, (o) Péguym, (s) Péguym.


Otázka z 24. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 06. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Péguy