Otázka:

Dobrý deň, aký má tvar slovo "milión" v spojení s desatinnými číslami v genitíve jednotného čísla?

Heslá:

milión, desatinné číslo

Odpoveď:
V spojení s desatinnými číslami aj slovo milión je v tvare genitívu jednotného čísla – 15,7 milióna kelvinov.

Otázka z 26. 06. 2009 bola zodpovedaná dňa 01. 07. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu milión