Otázka:

Na plagáte občianske združenie pozýva na "Dobývanie Šarišského hradu". Myslím, že to nie je správne, ale oponujú mi, že sa povie "dobyvateľ", nie "dobíjateľ".

Heslá:

dobývať

Odpoveď:

Názov podujatia Dobývanie Šarišského hradu je jazykovo správny. Slovesné podstatné meno dobývanie je odvodené od slovesa dobývať vo význame „násilím vnikať, zmocňovať sa“. Od neho je odvodené aj podstatné meno dobyvateľ. Sloveso dobíjať má iné významy (porov. výklad slovies dobývať, dobíjať, resp. dobyť, dobiť v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 23. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 06. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dobývať