Otázka:

Chcem sa opýtať, či existuje slovo "prevodca" v ženskom rode. Je správne "prevodkyňa"?

Heslá:

prevodca

Odpoveď:

Od väčšiny mužských podstatných mien zakončených na -ca tvoríme ženské podstatné mená príponou -kyňa, napr. sudca – sudkyňa, vládca – vládkyňa, dozorca – dozorkyňa, správca – správkyňa, darca – darkyňa, vodca – vodkyňa. Aj od mužského podstatného mena prevodca utvoríme prechýlenú podobu príponou -kyňa, čiže prevodkyňa.

 


Otázka z 23. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 06. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prevodca