Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňuje slovo metropola? Aký má tvar v genitíve množného čísla?

Heslá:

metropola, silueta, parabola, metafora, katastrofa, konzerva, eskorta

Odpoveď:

Podstatné meno metropola sa skloňuje podľa vzoru žena a v genitíve množného čísla má tvar metropol (pádová prípona -pol sa pri slove metropola uvádza aj v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka, obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk). Takto sa tvorí tvar genitívu množného čísla pri niektorých prevzatých slovách, napr. silueta – siluet, parabola – parabol, metafora – metafor, katastrofa – katastrof, konzerva – konzerv, eskorta – eskort.
Otázka z 24. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 25. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu metropola