Otázka:

Je v súvislosti s bakteriálnym povlakom na zuboch spisovné používanie slovného spojenia zubný plak alebo zubný povlak?

Heslá:

plak

Odpoveď:

Slovo francúzskeho pôvodu plak sa uvádza v slovenských slovníkoch cudzích slov ako odborný výraz z biológie. Ide o spisovný odborný termín, ktorého používanie má miesto najmä v odborných textoch. V texte určenom laickej verejnosti, napríklad spotrebiteľom, Vám odporúčame kvôli lepšej zrozumiteľnosti uprednostňovať výraz bakteriálny povlak.  


Otázka z 22. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 07. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu plak