Otázka:

Rád by som sa spýtal, či má v N pl. slovo motor dvojtvar motory/motore, respektíve či je tvar motore v N pl. gramaticky správny.

Heslá:

motor

Odpoveď:

Neživotné podstatné meno mužského rodu motor sa skloňuje pravidelne podľa vzoru dub a v nominatíve aj v akuzatíve množného čísla má iba jeden tvar, a to motory ako duby, napr. v nominatíve toto sú objednané motory a v akuzatíve vykupujeme staré motory.


Otázka z 22. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 07. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu motor