Otázka:

Ako sa preloží slovo "unmanned aerial vehicle" do slovenčiny: bezpilotný letecký prostriedok, alebo nepilotovaný letecký prostriedok?

Heslá:

bezposádkový

Odpoveď:

V slovenčine máme prídavné meno bezpilotný (i bezpilotový) s významom „lietajúci s navádzacím zariadením bez pilota“ aj prídavné meno bezposádkový, ktoré sa používa v súvislosti s riadenými, obyčajne vojenskými alebo vesmírnymi dopravnými prostriedkami bez posádky na palube. Podľa prekladových slovníkov slovenský výraz bezpilotný/bezpilotový zodpovedá skôr anglickým výrazom pilotless, drone alebo radio-controlled a anglický výraz unmanned sa prekladá do slovenčiny ako bez posádky alebo bezposádkový, napríklad bezposádkový lietajúci prostriedok (porov. texty na internete).


Otázka z 22. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 07. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bezposádkový