Otázka:

Je správne spojenie "prácu odporúčam k obhajobe pred komisiou" alebo má byť "na obhajobu pred komisiou"?

Heslá:

odporúčam na obhajobu

Odpoveď:

V spojení prácu odporúčam k obhajobe pred komisiou je nesprávne použitá predložka k. Účel sa v slovenčine vyjadruje zvyčajne predložkou na, napríklad materiály odporúčam na ďalšie spracovanie, spis sme postúpili na preskúmanie, zmluvu predkladáme na podpísanie, prácu vraciam na prepracovanie a pod. Tak aj v spojení, na ktoré ste sa spytovali, je náležitá predložka na, t. j. prácu odporúčam na obhajobu pred komisiou.


Otázka z 22. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 07. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu odporúčam na obhajobu