Otázka:

Ako sa píše správne hráč na heligónku - heligonkár alebo heligónkar ?

Heslá:

heligonkár

Odpoveď:

V najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka (2. zväzok, písm. h – l, 2011) sa v súvislosti s pomenovaním hráča na diatonickú ťahaciu harmoniku heligónku uvádza dvojtvar heligonkár aj heligónkár (s dvoma dlhými slabikami po sebe).


Otázka z 22. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 07. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu heligonkár