Otázka:

V slovných spojeniach v mesiaci novembri, v meste Trnave sa skloňujú obidve časti slova alebo len jedna?

Heslá:

v mesiaci novembri, v meste Trnave, zo stanice Pezinok, v okrese Prievidza

Odpoveď:

 

V slovných spojeniach v mesiaci novembri, v meste Trnave odporúčame skloňovať obidve časti (nesklonné zostávajú názvy miest napríklad v pomenovaniach staníc – zo stanice Pezinok – alebo okresov – v okrese Prievidza).

 


Otázka z 03. 12. 2009 bola zodpovedaná dňa 04. 12. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu v mesiaci novembri