Otázka:

Aký je tvar nominatívu plurálu podstatného mena „ážio“ (prirážka k cene)?

Heslá:

ážio

Odpoveď:

 

            Nominatív plurálu slova ážio má tvar ážiá (pozri Slovník súčasného slovenského jazyka a – g, 2006).

 


Otázka z 21. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 29. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ážio