Otázka:

Dobrý deň, pri písaní mena osoby musím vždy zachovať poradie, že prvé bude meno a až potom priezvisko?

Heslá:

meno + priezvisko

Odpoveď:

Pri písaní mena osoby sa v slovenčine ustálene používa poradie meno + priezvisko, napr. Katarína Kováčová, Jozef Polák. Toto poradie je záväzné aj pri zápise občana SR do knihy narodení (presnejšie informácie o príslušnej právnej úprave môžu poskytnúť pracovníci matriky). V Pravidlách slovenského pravopisu sa uvádza iba pokyn na zápis zložiek mena v opačnom poradí (v časti 2.4.4. Iné funkcie Čiarky, aj na www.juls.savba.sk): Čiarkou sa naznačuje obrátené poradie v menách a v terminologických spojeniach, a to najmä v abecedných registroch, napr. Veselý, Jozef. Text normy STN 01 6910 pravdepodobne nie je k dispozícii na internete, presnú informáciu Vám poskytnú v Slovenskom ústave technickej normalizácie (www.sutn.gov.sk). 


Otázka z 28. 10. 2009 bola zodpovedaná dňa 02. 11. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu meno + priezvisko