Otázka:

Ako sa skloňuje názov ulice Palisády? V lokáli singuláru používam tvar na Palisádach podľa vzoru žena, ale často vidím tvar na Palisádoch, tak som zneistel.

Heslá:

Palisády

Odpoveď:

Pomenovanie bratislavskej ulice Palisády je motivované pomenovaním hradby z kolov nazývanej palisáda – v množnom čísle palisády. Ide teda o podstatné meno ženského rodu vzoru žena. Preto aj pomenovanie ulice, ktoré má plurálovú formu Palisády, je ženského rodu a skloňuje sa podľa vzoru žena. Správne sú spojenia bývam na Palisádach, išiel som pešo z Palisád a pod. Skloňovanie názvu Palisády v mužskom rode, ktoré je síce nesprávne, ale v jazykovej praxi pomerne časté, možno vysvetliť tým, že mnohí používatelia slovenského jazyka si neuvedomujú súvislosť názvu ulice so všeobecným podstatným menom palisáda a tvar nominatívu množného čísla Palisády považujú za tvar neživotného podstatného mena mužského rodu vzoru dub.


Otázka z 19. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 30. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Palisády