Otázka:

Ako je správne: "takíto ľudia" alebo "takýto ľudia"?

Heslá:

takíto ľudia

Odpoveď:

Nominatív množného čísla ukazovacieho zámena takýto má podobu takíto s mäkkým po k. V zámene takýto podobne ako pri zámenách akýsi, ktorýsi či akýkoľvek, ktorýkoľvek sa skloňuje prvá časť (taký-, aký-, ktorý-) podľa vzoru pekný a druhá časť (-to, -si, -koľvek) sa nemení. Píšeme pekný človek – pekní ľudia, taký človek – takí ľudia, takýto človek – takíto ľudia, akýsi človek – akísi ľudia a pod.


Otázka z 19. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 29. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu takíto ľudia