Otázka:

Dobrý deň, aká je melódia vety pri opytovacích zámenách "kto, kedy, ako, koľko, prečo"?

Heslá:

kto, kedy, ako, koľko, prečo, intonácia

Odpoveď:

V zisťovacích otázkach je melódia reči stúpavá, v dopĺňacích otázkach (s opytovacími zámenami kto, kedy, ako, koľko, prečo ap.) je klesavá. Podľa Pravidiel slovenskej výslovnosti sa intonácia dopĺňacích otázok na opytovacom slove aj na poslednom slove hodnotí ako silne príznaková a v neutrálnom kontexte a v neutrálnej situácii sa pokladá za chybnú. Za správnu ju možno pokladať v kontexte a situácii, keď sa očakáva alebo žiada príznakovosť, citová zaujatosť a pod. 


Otázka z 31. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 05. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu kto