Otázka:

Ktoré slovné spojenie je vhodnejšie: prispieť k zabráneniu škode alebo k zabráneniu škody?

Heslá:

zabrániť

Odpoveď:

Sloveso zabrániť aj slovesné podstatné meno zabránenie sa v slovenčine viažu väčšinou s datívom, t. j. zabrániť niečomu aj zabránenie niečomu, napríklad zabrániť úniku kvapaliny zabránenie úniku kvapaliny, zabrániť škodám – zabránenie škodám. Aj v spojení, na ktoré ste sa spytovali, odporúčame používať datív, t. j. poznatok, ktorý môže prispieť k zabráneniu škode na majetku (resp. k zabráneniu škodám na majetku).


Otázka z 18. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zabrániť