Otázka:

Dobrý deň, oddeľujú sa značky nerovnosti (<, >) v texte medzerami?

Heslá:

<, +, =, matematické značky

Odpoveď:

Na značku nerovnosti (<, >) sa pri písaní vzťahujú rovnaké pravidlá ako na ostatné matematické  značky (napr. +, :, =), to znamená, že sa v texte oddeľuje medzerami. Takéto riešenie je v súlade napríklad s metodickými pokynmi na normalizačnú činnosť MPN 1: 2000 Stavba, členenie a úprava slovenských technických noriem, v ktorých sa značka < použila v príklade v podkapitole 4.6.3 Číslovanie.


Otázka z 13. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 18. 05. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu <