Otázka:

Akého rodu je Mississippi?

Heslá:

Mississippi

Odpoveď:

Názov rieky Mississippi je v slovenčine nesklonné podstatné meno ženského rodu, napríklad plavili sme sa po rozvodnenej Mississippi. Dodávame, že názov štátu Mississippi je takisto nesklonné podstatné meno, ale stredného rodu, napr. navštívili sme Mississippi sužované tornádom.


Otázka z 17. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Mississippi