Otázka:

Je správne slovné spojenie závislý od drog? V médiách sa často vyskytuje aj spojenie závislý na drogách. Ktorú možnosť odporúčate?

Heslá:

závislosť od drog

Odpoveď:

 

 

            Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke nášho ústavu http://slovniky.korpus.sk. Pri podstatných menách ženského rodu je uvedený okrem nominatívu aj genitív jednotného a množného čísla (droga, -y, drog) a pri hesle závislosť správna predložková väzba závislosť od drog.

            Z uvedeného vyplýva, že výraz závislý na drogách nie je správny.


Otázka z 17. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu závislosť od drog